2013-02-25

Niedawno wasza firma znalazła się w gronie 11 polskich przedsiębiorców wyróżnionych przez Business Centre Club (BCC). Złota statuetka Lidera Polskiego Biznesu jest przyznawana tym firmom, które odnoszą duże sukcesy. 

Proszę zatem wymienić ubiegłoroczne dokonania?

Bardzo się cieszę, że doceniono nasze działania, co dodatkowo stymuluje nas do dalszej pracy. Podstawowym sukcesem Trans Polonii  jest stałe umacnianie pozycji spółki na rynku logistyki surowców chemicznych. Pod tym względem rok 2012 był kolejnym dobrym rokiem i  cały czas ciężko pracujemy, aby również przyszłość przynosiła zamierzone efekty. Pomimo kryzysu firma poszerzyła swoje rynki, zdobyła nowych klientów, została też uhonorowana licznymi wyróżnieniami oraz nagrodami.  Cały czas ciężko pracujemy i podwyższamy sobie poprzeczkę. To jedyna droga do stania się prawdziwym liderem biznesu.

Jakie w ostatnich latach zrealizowaliście inwestycje?

Spółka cały czas inwestuje w nowoczesny sprzęt do przewozów surowców chemicznych. W  pierwszym kwartale 2012 roku zakończyliśmy program inwestycyjny “Chemia Nowe Rynki”, który umożliwił nam istotne rozbudowanie floty, a przez to wpłynął na zwiększenie potencjału rynkowego spółki, w szczególności  w obszarze logistyki ciekłych chemikaliów. Zakupiliśmy cysterny, tank kontenery, a także cały sprzęt z tym związany, czyli ciągniki siodłowe, podwozia kontenerowe, niezbędne do realizacji naszych zleceń. W ostatnim czasie na inwestycje wydaliśmy blisko 15 mln zł. Wychodzimy z założenia, że strategia oparta o inwestycje,  przynosi korzyści.

Jakiego rzędu są to korzyści? Mam na myśli wyniki finansowe...

W ostatnich latach odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki, za co jesteśmy nagradzani, o czym wspomniał pan w pierwszym pytaniu. Stworzyliśmy bardzo elastyczny model przedsiębiorstwa średniej wielkości.  Z jednej strony dbamy o stałe kontrakty, z drugiej zaś szukamy jednorazowych zleceń. To właśnie również dzięki naszej elastyczności możemy generować takie przychody. Wg wstępnych wyliczeń w okresie całego roku 2012 spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.5 mln. zł.

Jakie macie Państwo plany rozwoju?

Głównym strategicznym założeniem jest dalsza rozbudowa struktur, które spowodują, że spółka będzie coraz istotniejszym graczem na rynku europejskim. Mam tu na myśli chociażby otwarcie kolejnych biur zagranicznych oraz przejmowanie innych podmiotów z branży. W perspektywie średniookresowej spółka planuje znaczne zwiększenie przychodów. Szansę na taki scenariusz upatruję w rozwoju na rynkach zagranicznych.

Wywiad z Dariuszem Cegielskim, Prezesem Zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w Top Menedżer - dodatku specjalnym do Dziennika Bałtyckiego z dnia 25.02.2013

Autor: Sebastian Dadaczyński