ENDE
2013-11-13

Transport jest swoistym barometrem dla gospodarki. Jak więc jako prezes GK Trans Polonia S.A. ocenia Pan naszą gospodarkę w bieżącym roku?

Gospodarka powoli się budzi, widzimy duże ożywienie w drugim półroczu, które, tak jak oczekiwali ekonomiści, jest dla gospodarki lepsze niż półrocze pierwsze. Widać również ożywienie w eksporcie. 

Jaki to jest rok dla firmy?

Od wielu lat naszym założeniem strategicznym jest takie budowanie budżetów, aby co roku zwiększać sprzedaż. Kiedy prześledzimy dotychczasową historię spółki, widać, że zazwyczaj się to udaje. W tym roku to założenie również obowiązuje. Rok 2013 jest dobrym rokiem dla Spółki.  Szczególnie w drugim półroczu widać znaczącą dynamikę wzrostu. Wszystkie dywizje Grupy Kapitałowej funkcjonują w sposób prawidłowy - na pełnych mocach. Tabor jest wykorzystywany wzorowo, według bardzo satysfakcjonujących nas wzorców. 

Transport intermodalny, na który Trans Polonia postawiła  – w porównaniu z rokiem ubiegłym – ma się gorzej. Ten fakt z pewnością ma odzwierciedlenie w wynikach firmy. Czy to przejściowy stan rzeczy?

Nasze dotychczasowe działania w zakresie transportu intermodalnego obejmowały bardzo unikalną jego część, a mianowicie dalekie przewozy chemii płynnej w tank-kontenerach. Obsługiwaliśmy dwa duże kontrakty. Jeden z nich zakończył się nagle, ze względu na kłopoty zleceniodawcy, związane z jego rynkiem zbytu. To spowodowało, że musieliśmy zredukować znacząco liczbę tank-kontenerów oraz infrastrukturę, którą zbudowaliśmy dla ich obsługi. Ten segment logistyki wymaga dość kompleksowego przygotowania. Ponieważ nasz klient miał w tym znaczący udział, to po jego wycofaniu musieliśmy cały system budować właściwie od podstaw.

Robimy to z nowymi klientami, jednak zajmuje to dużo czasu i tak naprawdę na razie jesteśmy nadal w fazie reorganizacji. To klasyczny przypadek fazy projektu, kiedy firma nie jest jeszcze mocno zakorzeniona w jakimś segmencie rynku.

Takie doświadczenia nie zrażają nas i zamierzamy ponownie zwiększać nasze obroty na polu transportu intermodalnego. Mocno wierzymy, że transport intermodalny jest przyszłością specjalistycznej logistyki. Nie ma to jednak  wpływu na wyniki spółki, które są dobre bez udziału transportu intermodalnego.

Rozmowa z Dariuszem Cegielskim, prezesem zarządu Trans Polonia S.A.

Cały artykuł dostępny w Magazynie Pomorskim Nr 11 (358) ROK 2013