2012-05-23

‍W pierwszym kwartale 2012 roku Trans Polonia S.A. zanotowała 11,6 mln zł przychodów i 1,1 mln zł zysku netto i tym samym podwoiła swój wynik w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Systematycznie rosnące zapotrzebowanie na oferowane przez Spółkę usługi sprawia, że niezbędne jest zwiększenie jej zdolności przewozowych. – W tym celu planujemy przeprowadzić emisję akcji, z których pozyskamy środki na zakup nowych cystern, ciągników i podwozi. – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. W przypadku emisji nowych akcji Spółka z ich sprzedaży może pozyskać nawet 14 mln zł.