ENDE
2011-05-10

Wywiad dotyczy wyników za I kwartał 2011 roku.