2011-06-22

Trans Polonia, spółka specjalizująca się w przewozach mas bitumicznych i chemikaliów, podwyższyła prognozę przychodów na ten rok z 33 mln do 38 mln zł. Zmieniła również szacunki dotyczące zysku netto z 1,6 mln zł do 2,45 mln zł.

Zarząd informuje, że musiał podwyższyć prognozy, gdyż istotnie zwiększył się popyt na usługi świadczone przez spółkę w zakresie transportu międzynarodowego oraz poprawiła się koniunktura w branży na rynkach europejskich.