ENDE
2013-01-21

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, wg wstępnych wyliczeń w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.506 tys. zł.  Jest to 5 % wzrost w stosunku do roku 2011, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł. 

To kolejny rok z tendencją wzrostową dla spółki i efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów, zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz elastycznych interakcji z rynkiem.