2018-04-06

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, zakończył 2017 r. najwyższymi wynikami finansowymi w swojej 14-letniej historii – m.in. zysk EBITDA wyniósł 26,2 mln zł przy 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Trans Polonia obniża zadłużenie finansowe i realizuje program inwestycyjny, pozwalający odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez branżę paliwową, chemiczną i infrastrukturalną. W 2017 roku spółka wprowadziła do użytku ponad 150 jednostek transportowych.

Spółka w 2017 r. wypracowała 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+27,7 proc. r/r), przy 26,2 mln zł zysku EBITDA (+6,4 proc. r/r) oraz 10,5 mln zł zysku netto (+27,3 proc. r/r). Trans Polonia na koniec 2017 r. dysponowała 61 mln zł środków pieniężnych oraz osiągnęła w tym okresie 12,7 mln zł przepływów z dz. operacyjnej, w istotnym stopniu pokrywających prowadzone inwestycje flotowe.

(...)

Cały artykuł dostępny jest na stronie strefainwestorow.pl