RAPORTY BIEŻĄCE
10/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") Spółki w dniu 18 marca 2019 r.:

1) Dariusz Cegielski osobiście oraz poprzez Euro Investor Sp. z o.o.- łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na NWZ wyniosła 11.425.019, co stanowiło 79,78% głosów na NWZ Spółki i stanowi 45,07% w ogólnej liczbie głosów.

2) Quercus TFI S.A. reprezentujący Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na NWZ wyniosła 2.153.453, co stanowiło 15,04% głosów na NWZ Spółki i stanowi 8,50% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki do pobrania: