ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
11/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 czerwca 2018r.:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła 10.593.614, co stanowiło 80,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 41,79% w ogólnej liczbie głosów.

2) Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1.900.000, co stanowiło 14,44% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 7,50% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki do pobrania: