ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
12/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w styczniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.785 tys. zł, co stanowi 162% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku (wyniosły 2.338 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: