ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
12/2018
Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Trans Polonia S.A.. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku otrzymał powiadomienie o transakcji nabycia akcji Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta tj. Panem Dariuszem Cegielskim Prezesem Zarządu Emitenta.

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Pliki do pobrania: