RAPORTY BIEŻĄCE
12/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lutym 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 15.552 tys. zł, co stanowi 358% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku (wyniosły 4.350 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 31.295 tys. zł, co stanowi 385% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 8.124 tys. zł).

Pliki do pobrania: