ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w lutym 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.165 tys. zł, co stanowi 134% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku (wyniosły 3.108 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 7.950 tys. zł netto, co stanowi 146% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 5.445 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: