ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w kwietniu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 4.694 tys. zł, co stanowi 86% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku (wyniosły 5.445 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 17.496 tys. zł netto, co stanowi 95% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 18.419 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: