RAPORTY BIEŻĄCE
14/2019
Odwołanie realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r., działając w granicach upoważnienia wyrażonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podjął uchwałę w sprawie odwołania realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta.

Odwołanie realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Spółki jest zgodne z pkt 7 zaproszenia do składania ofert sprzedaży, przekazanego do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2019 w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Powodem odwołania realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Spółki są rozbieżne oczekiwania akcjonariuszy odnośnie warunków pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych zaproponowanych przez Zarząd Spółki.

Realizacja skupu akcji na zaproponowanych warunkach nie zrealizowałaby celów Spółki ani akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta podejmie decyzję o ogłoszeniu kolejnego etapu programu nabywania akcji własnych działając w granicach upoważnienia wyrażonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2019 roku po przeanalizowaniu wniosków z odwołania realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Spółki oraz konsultacji z akcjonariuszami odnośnie ich oczekiwań co do celowości i sposobu przeprowadzenia skupu akcji.

Pliki do pobrania: