ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
16/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w czerwcu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.535 tys. zł, co stanowi 86% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku (wyniosły 6.409 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 27.939 tys. zł netto, co stanowi 90% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 30.982 tys. zł). Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2015 roku.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: