ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
17/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w marcu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.447 tys. zł, co stanowi 117% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku (wyniosły 14.850 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 48.741 tys. zł, co stanowi 212% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 22.973 tys. zł).

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 marca 2016 r. konsolidacji OTP S.A., marzec 2016 oraz marzec 2017 roku, to pierwsze porównywalne miesiące, które przedstawiają dane z uwzględnieniem działalności segmentu transportu paliw. Wobec tego, Zarząd Trans Polonia S.A. postanawia dodatkowo zaprezentować podział zrealizowanych przychodów w podziale na segmenty działalności.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku, którego publikację Spółka zaplanowała na dzień 30 maja 2017 roku.

Pliki do pobrania: