ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
19/2015
Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2015 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w sierpniu 2015 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.650 tys. zł, co stanowi 100% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku (wyniosły 5.634 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 39.407 tys. zł netto, co stanowi 91% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 43.217 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: