ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2016/K
Korekta - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że w związku z omyłką pisarską w raporcie bieżącym 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, podano błędną datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016r. W w/w raporcie bieżącym omyłkowo podano, że skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2016 r., podczas gdy prawidłowa data publikacji raportu okresowego to 14 listopada 2016r. W pozostałym zakresie treść raportu bieżacego 2/2016 nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: