ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
21/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w kwietniu 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.446 tys. zł, co stanowi 169% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku (wyniosły 3.231 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 18.421 tys. zł netto, co stanowi 154% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 11.982 tys. zł).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: