RAPORTY BIEŻĄCE
23/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016r. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2016 r. na godzinę 10.00, w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: