RAPORTY BIEŻĄCE
25/2015
Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: