RAPORTY BIEŻĄCE
25/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 czerwca 2017r.:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 9.915.000, co stanowiło 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 58,85% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki do pobrania: