RAPORTY BIEŻĄCE
26/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2015 roku

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2015 roku:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 5.668.114, co stanowiło 99,84% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.11.2015 roku i stanowi 63,83% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: