ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
26/2015/K
Korekta numeracji raportu bieżącego numer 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku

Zarząd TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku został błędnie oznaczony tym numerem poprzez błędne wskazanie roku w numeracji. W związku z powyższym Spółka informuje, iż w/w raport bieżący powinien zostać oznaczony numerem 26/2016.

W związku z tym faktem Spółka dokonuje korekty numeracji raportu nr 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 26/2016. Kolejny raport bieżący opublikowany przez Spółkę zostanie oznaczony numerem 27/2016.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresow

Pliki do pobrania: