ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
28/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd TRANS POLONIA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 31 marca 2016r:

1) Euro Investor Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 5.000.000, co stanowiło 99,82% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  i stanowi 56,31% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: