ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
29/2017/K
Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii I - koszty emisji

Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii I („Akcje”), podaje ostateczne koszty przeprowadzenia emisji.

Koszty oferty poniesione przez Spółkę wyniosły 3.740.825,99 zł w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty : 2.051.098,00 zł,

- wynagrodzenie subemitenta: 0 zł,

- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 711.038,50 zł,

- promocja oferty: 978.689,49 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji nad ich wartością nominalną w III kwartale 2017 roku.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji na jedną akcję: 0,44 zł.

Pliki do pobrania: