RAPORTY BIEŻĄCE
32/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w sierpniu 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.634 tys. zł, co stanowi 95% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku (wyniosły 5.929 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 43.217 tys. zł netto, co stanowi 135% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 32.177 tys. zł).

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: