RAPORTY BIEŻĄCE
39/2014
Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia we wrześniu 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.295 tys. zł, co stanowi 104% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku (wyniosły 6.067 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 49.512 tys. zł netto, co stanowi 130% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 38.184 tys. zł). 

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: