RAPORTY BIEŻĄCE
40/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w październiku 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 6.391 tys. zł, co stanowi 99% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 6.460 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 55.902 tys. zł netto, co stanowi 125% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 44.644 tys. zł).

Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: