ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
4/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2017 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: