ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
43/2014
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 5.339 tys. zł, co stanowi 102% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku (wyniosły 5.245 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2014 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 61.241 tys. zł netto, co stanowi 123% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 49.889 tys. zł).

Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: