ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
50/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w maju 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 16.799 tys. zł, co stanowi 342% wartości przychodów osiągniętych w maju 2015 roku (wyniosły 4.915 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 55.633 tys. zł, co stanowi 248% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 22.405 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: