ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
51/2016
Treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podczas obrad w dniu 23 czerwca 2016 roku, postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 lipca 2016 roku do godziny 10.00. Obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki, przy ul. Rokickiej 16 w Tczewie.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy oraz informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: