RAPORTY BIEŻĄCE
51/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w październiku 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20.494 tys. zł, co stanowi 120% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku (wyniosły 17.082 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 189.538 tys. zł, co stanowi 132% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 143.530 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Pliki do pobrania: