ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
52/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19.346 tys. zł, co stanowi 111% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku (wyniosły 17.422 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 208.884 tys. zł, co stanowi 130% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 160.951 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

‍ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: