ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w styczniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 15.742 tys. zł, co stanowi 417% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku (wyniosły 3.773 tys. zł).

Pliki do pobrania: