RAPORTY BIEŻĄCE
58/2016
Zakończenie negocjacji dot. nabycia udziałów w spółce Petrotrans s.r.o

Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej „Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2016 (raport ujawniający opóźnioną informację poufną o prowadzonych negocjacjach dotyczących nabycia udziałów w spółce prawa czeskiego Petrotrans s.r.o.), niniejszym informuje o zakończeniu negocjacji z PKN Orlen S.A.. Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji strony nie doszły do porozumienia w kwestii warunków nabycia udziałów spółki Petrotrans s.r.o. W dniu dzisiejszym Emitent poinformował PKN Orlen S.A. o definitywnej rezygnacji z dalszych rozmów w sprawie nabycia udziałów w spółce Petrotrans s.r.o.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: