RAPORTY BIEŻĄCE
64/2016
Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia we wrześniu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.836 tys. zł, co stanowi 271% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku (wyniosły 6.581 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 126.449 tys. zł, co stanowi 275% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 45.987 tys. zł). Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: