RAPORTY BIEŻĄCE
66/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w październiku 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.082 tys. zł, co stanowi 263% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (wyniosły 6.486 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 143.530 tys. zł, co stanowi 274% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 52.472 tys. zł).

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: