ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
67/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2016 roku

 

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.421 tys. zł, co stanowi 299% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku (wyniosły 5.827 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listpada 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 160.951 tys. zł, co stanowi 276% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 58.299 tys. zł).

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pliki do pobrania: