ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
8/2018
Spłata Pożyczki Mezzanine

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka uzyskała od funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. potwierdzenie całkowitej spłaty pożyczki mezzanine udzielonej Spółce oraz podmiotom powiązanym na podstawie umowy pożyczek Mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r., o której Spółka informowała raportem 13/2016.

Zadłużenie Mezzanie w łącznej kwocie 5.018 tys. EUR zostało zrefinansowane przez Spółkę kredytem bankowym, udzielonym Spółce przez ING Bank Śląski S.A. w kwocie 21.609 tys. PLN, o którym Spółka informowała raportem 7/2018.

Pliki do pobrania: