ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2016
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 stycznia 2016 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 stycznia 2016 roku. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: