RAPORTY BIEŻĄCE
9/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 18 marca 2019 r., Pana Piotra Stachurę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Piotr Stachura jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn w 1986 roku. Od początku lat 90-tych związany z branżą celną i spedycyjną. Założoną przez siebie agencją celną zarządza nieprzerwanie od 1991 roku do dzisiaj. W roku 1996 jako współzałożyciel powołuje do życia firmę Promexim-Peko, która staje się częścią Holenderskiej grupy logistycznej Frans Maas. Od roku 2006 do dzisiaj razem ze wspólnikiem prowadzi firmę z branży logistyczno-spedycyjnej.

Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Piotr Stachura nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pliki do pobrania: