Adriana Bosiacka

Pani Adriana Bosiacka jest absolwentką Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, który ukończyła uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie Organizacji Przedsięwzięć Handlowych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej o Specjalizacji Menedżer personalny.

Ze Spółką Trans Polonia S.A. związana jest od 2007 roku, zajmując stanowisko Spedytora Międzynarodowego, a od roku 2008 stanowisko Dyrektora Operacyjnego.
W Grupie Trans Polonia Pani Adriana Bosiacka pełni również funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie towarów niebezpiecznych, a swoje kompetencje może potwierdzić poprzez Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.
Pani Adriana Bosiacka karierę zawodową rozpoczęła w 2004 w Telekomunikacji Polskiej S.A. pracując jako Kierownik Sekcji oraz Koordynator ds. szkoleń. Następnie zatrudniona była w latach 2006-2007 w Domu Finansowym QS jako specjalista ds. szkoleń.

Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny nadzorujący Pion Handlowy i Pion Operacyjny jest w szczególności odpowiedzialny za:

  • współudział w kreowaniu oraz czynny udział w realizacji polityki sprzedażowej,
  • bezpośrednie kierownictwo nad realizacją operacji logistycznych w poszczególnych liniach biznesowych,
  • pełnienie funkcji doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie towarów niebezpiecznych.