Bartłomiej Stępień

Pan Bartłomiej Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin gdzie uzyskał tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Odbył i ukończył aplikację adwokacką. Jako adwokat specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym.

Obecnie jest Partnerem w Kancelarii EVERBERG, gdzie kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz organów korporacyjnych spółek. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kierującego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Wcześniej pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec.

 

Brał udział w wielu projektach restrukturyzacji grup kapitałowych, przejęciach spółek publicznych i prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych. Autor publikacji wielu prasowych i książkowych w tym m.in. „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków.” Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Pan Bartłomiej Stępień spełnia kryterium niezależności opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.