Grzegorz Wanio

Pan Grzegorz Wanio urodził się w 1980 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Bayreuth. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu. Odbył i ukończył aplikację radcowską. Negocjator i private advisor dla Zarządów i Rad Nadzorczych.

Członek Rady Programowej Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.W 2013 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą „Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego”. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 roku jako konsultant w kancelarii Rödl&Partner. W latach 2011-2015, jako Partner stał na czele warszawskiego oddziału kancelarii Olesiński & Wspólnicy, obejmując swoją praktyką obszar M&A. Od 2015 roku jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii EVERBERG. Autor publikacji prasowych oraz książkowych - między innymi: Komentarza do ustawy o prawach konsumenta, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”, „Derekrutacja. Czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”, czy „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji” (C.H. Beck 2016).

Pan Grzegorz Wanio spełnia kryterium niezależności opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.