Krzysztof Luks

Pan Krzysztof Luks jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na którym to ukończył tytułem magistra specjalizację Ekonomika Przedsiębiorstw.Ze spółką Trans Polonia S.A. związany jest od 2009 roku, piastując stanowisko Analityka Finansowego a następnie Dyrektora Finansowego. Był osobą odpowiedzialną za proces zmiany rynku notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pan Krzysztof Luks posiada również siedmioletnie doświadczenie w obszarze bankowości, które zdobył w Banku Millennium S.A. gdzie pracował między innymi w Wydziałach Administracji Kredytów Detalicznych i Korporacyjnych oraz w Wydziale Analiz i Decyzji Kredytowych. Jako lider zespołu był osobą odpowiedzialną za proces kredytowania zakupu papierów wartościowych.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy zarządza i pełni nadzór nad całokształtem  działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

  • polityki finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontrolingu, zgodnie z potrzebami i przepisami prawa,
  • dostarczania uczestnikom rynku kapitałowego rzetelnego obrazu działalności firmy, jej wyników oraz perspektyw,
  • zapewnienia wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej.