Krzysztof Płachta

Pan Krzysztof Płachta jest absolwentem: Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studiów podyplomowych w przedmiocie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

Umiejętności praktyczne poparte są wyższym wykształceniem ekonomiczno-finansowym uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim (studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration - MBA) oraz dwoma egzaminami państwowymi: Rzeczoznawca Majątkowy (licencja Nr 4003) oraz Makler Papierów Wartościowych (licencja Nr 696).

Pan Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Na stanowiskach kierowniczych pracował m. in. w DM Penetrator S.A., Eurotel S.A., Trado S.A. oraz Plejada TFI S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Płachta spełnia kryterium niezależności opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.